ENGLISH  |  中文

 

 

 
     
 

閱讀活動詳情

觀看活動照片

  最新消息  
   
 
2009年3月14日
華人社區與卑詩省省長對話活動
該活動是繼2006年後,本會舉辦的第二次華人社區與省長對話會,活動目的是為了促進華人社區與主流社會之間的良好溝通...
閱讀詳情
 
2009年2月26日
中國駐溫哥華總领事梁梳根應邀訪問本會
中國駐溫哥華總領事梁梳根夫婦和陳日彪領事應邀訪問加拿大社區發展促進會...
閱讀詳情
 
     
  本會宗旨